+421 949 361 529 cistenie@detvanservis.sk

FAP a DPF: ČO TO JE?

Spaľovanie benzínu, nafty alebo LPG produkuje znečisťujúce látky, ktoré unikajú do životného prostredia a sú škodlivé pre zdravie ľudí. Do atmosféry sa uvoľňujú prostredníctvom výfukových plynov: uhlík (CO), nespálené uhľovodíky (HC), oxidy dusíka (NOx) a v prípade dieselových motorov, častice a zvyšky nedokonalého spaľovania nafty zložené z častíc menších ako 10 tisícin milimetra (v skutočnosti patria do kategórie PM10).

Filter tuhých znečisťujúcich látok (FAP a DPF) je zariadenie namontované vo výfukovom systéme a doplnené katalyzátorom, ktorého cieľom je zachytiť častice (až do 99%) a z tohto dôvodu si vyžaduje pravidelné čistenie, aby sa zabránilo upchaniu a poškodeniu vozidla. Čistenie filtra tuhých znečisťujúcich látok, tj. spaľovacieho procesu častíc zadržaných vnútri filtra, sa nazýva „regenerácia“ alebo „samo regenerácia“, pretože sa automaticky aktivuje približne každých 400-800 km na základe množstva zachytávaných častíc z filtra (ktorý sa líši podľa rôznych

jazdných podmienok). Fáza samo regenerácie je riadená hodnotou protilátok, tj. závisí od tlakového rozdielu vstupného vzduchu a výstupného tlaku: čím je filter viac upchatý, tým je väčší rozdiel, kým automobil neuzná hraničnú hodnotu a spustí samo regeneráciu.

Hlavné typy filtrov tuhých znečisťujúcich látok sú dva: FAP a DPF, ktoré sa vzájomne odlišujú fungovaním, ale hlavne pre regeneračnú stratégiu, ktorú využívajú.

Flash Cleaner Machine je jedinou technológiou na svetovom trhu, ktorá je schopná čistiť všetky typy filtrov, DPF a FAP osobných automobilov (aj EURO 6), autobusov a nákladných automobilov a veľkých nákladných vozidiel (SCR).

FAP: AKO FUNGUJE?

FAP je filter tuhých častíc patentovaný skupinou Citroën e Peugeot. Stratégia samo regenerácie je charakterizovaná použitím prísady, a to oxidu vosku (vosk). Ak je pravda, že spaľovanie častíc sa prirodzene vyskytuje pri teplote okolo 600-650°C, výfukové plyny dosiahnu maximálne 200° C. Aby sa zvýšila teplota, je potrebné dodatočné vstrekovanie nafty: počas tejto fázy vstupuje do hry vosk, vďaka čomu sa prah spaľovania častíc zníži na približne 450°C, čím sa urýchli samo regenerácia a ochráni sa tým filter pred tepelným namáhaním, ktoré by ho mohlo z dlhodobého hľadiska poškodiť.

Všimnite si, že vosk tzv. cerina, uložená v špeciálnej nádrži, musí byť pravidelne doplňovaná (približne každých 80-120 tisíc km), ale predovšetkým uprednostňuje spaľovanie častíc, ale nespája sa s nimi, ale naopak nahromadí sa vo vnútri filtra.

Flash Cleaner Machine je to jediná technológia na trhu, ktorá dokáže vyčistiť nielen zvyšky PM10, ale aj usadeniny vosku vo vnútri FAP!

DPF: AKO FUNGUJE?

DPF je „Filter pevných dieselových častíc“ (Filter pevných dieselových častíc), a tak ako pri FAP jeho cieľom je zadržanie škodlivých emisií PM10.

Na rozdiel od FAP však nepoužíva aditívum na aktiváciu spaľovacieho procesu v podobe častíc.

DPF v skutočnosti používa vyššiu teplotu až do 600-650°C, na jej dosiahnutie nepoužíva jeden vstrek, ale sériu dodatočných vstrekov dieselového paliva.

Okrem toho na uľahčenie celého procesu používa ušľachtilé kovy vložené na steny filtra, ktoré pôsobia ako katalyzátory.

Dôležité je mať na pamäti, že časť dodatočného vstrekovania nafty sa pohybuje pozdĺž steny valca a prúdi do olejovej nádržky, čím ju znečisťuje a ohrozuje prevádzku motora. Napríklad turbína sa môže pretrhnúť, čo spôsobí, že sa olej dostane do vnútra filtra.

Flash Cleaner Machine je jediný stroj schopný čistiť zvyšky PM10, ale zároveň aj odstrániť olejové usadeniny vo vnútri DPF a KATALYZÁTORA SCR!

EURO 6: AKÝ JE VÝSLEDOK?

Čo je EURO 6

EURO 6 je nový súbor noriem prijatých Európskou úniou na zníženie emisií, platný od septembra 2014 pre nové modely vozidiel a od septembra 2015 pre všetky typy vozidiel.

EURO 6 sa týka predovšetkým emisií oxidov dusíka (NOx), ktoré môžu mať škodlivé účinky na ľudské dýchanie.

Na zníženie emisií NOx výrobcovia prijmú systém SCR (Selective Catalyst Reduction), ktorého účinnosť je už známa, pretože už roky sú používané v kamiónoch a ťažkých vozidlách a strojoch všeobecne.

 

AdBlue a jeho riziká

SCR katalyzátor bude včlenený do oxidačného katalyzátora, ktorý premieňa nespálené uhľovodíky (HC) a oxid uhoľnatý (CO) – a do filtra tuhých častíc (DPF), ktorý už je prítomný vo vozidle a bude pracovať pomocou chemickej prísady zloženej z ⅔ vody a pre ⅓ z technickej močoviny: AdBlue. Táto prísada sa vstrekuje priamo do SCR katalyzátora, kde sa v kontakte s výfukovými plynmi a s vysokou teplotou premieňa na amoniak a neutralizuje oxidy dusíka, ktoré ich redukujú na neškodnú zmes dusíka a vodných pár.

Aby systém SCR fungoval správne, je potrebná vysoká kvalita močoviny použitej na výrobu AdBlue, ktorá musí spĺňať určité chemické požiadavky (v tomto prípade sa to nazýva technická močovina).

Riziká pre katalyzátor SCR pri použití AdBlue, ktorý nie je špecifikovaný, sú v skutočnosti veľmi závažné: postupné znižovanie prevádzkovej kapacity v dôsledku zníženia úžitkového povrchu (hovoríme o starnutí), okamžitých a nezvratných poškodení spôsobených prítomnosťou kovov ( napr. meď alebo zinok) alebo znečisťujúce látky (v týchto prípadoch to je otrava), čo vedie k jedinému riešeniu: nahradeniu katalyzátora SCR.

 

Účinnosť systému čistenia Flash Cleaner Machine

Pomocou zariadenia Flash Cleaner Machine je možné obnoviť SCR katalyzátory, ktoré sú vystavené starnutiu alebo sa upchávajú kvôli kryštalizovanej močovine, ktorá bráni priepustnosti trubiek a spôsobuje stratu účinnosti.

Tam kde zlyhajú všetky ostatné čistiace systémy, je systém Flash Cleaner Machine schopný efektívne zasiahnuť a to v relatívne krátkom čase, čím zabráni predĺženiu zastavenia vozidla.

GPF, filter tuhých znečisťujúcich látok pre benzínové motory

Od septembra 2018 sa na všetky novo registrované vozidlá rozšírila legislatíva o ochrane proti znečisťovaniu Euro 6c, ktorá znižuje emisie tuhých znečisťujúcich látok, povolených pre benzínové vozidlá. Táto legislatíva už bola platná pre novo schválené modely vozidiel. To znamená zavedenie filtra tuhých znečisťujúcich častíc na benzínových motoroch.

Prečo filter tuhých častíc na benzín?

Filter tuhých častíc pre benzínové motory sa nazýva GPF (Filter na báze čiastočiek benzínu), zatiaľ čo ten, ktorý je namontovaný na dieselových jednotkách je medzinárodne označený ako DPF (Diesel Particulate Filter) alebo FAP (Filtre à particules).

Pre potreby inštalácie filtra tuhých častí na benzínové motory je nutné priame vstrekovanie ktoré, ak na jednej strane poskytuje väčší výkon s nižšou spotrebou, na druhej viac znečisťuje. Vďaka priamemu vstrekovaniu sa kompresia paliva v spaľovacom priestore uskutočňuje pri veľmi vysokých tlakoch, čo ovplyvňuje množstvo jemného prachu uvoľňovaného do životného prostredia (množstvo 1000 krát vyššie ako pri dieselových motoroch podľa nezávislého Európskeho združenia Transport & Environment).

Inštalácia filtra tuhých znečisťujúcich látok je preto najlepším riešením na splnenie čoraz prísnejších predpisov proti znečisťovaniu životného prostredia, a to tak, že mnohí výrobcovia sa vybrali touto cestou, ako napríklad skupiny PSA (Peugeot, Citroen, DS a Opel), ktoré od januára 2018 aktualizovali 3. a 4. valcové motory s objemom 1,6 a vybavili ich GPF.

 

Ako funguje GPF, Filter pevných častíc na benzín?

Práve skupina PSA znázornila a ilustrovala fungovanie filtra pevných častíc Gasoline Particulate a vysvetlila, že na rozdiel od tradičných filtrov pevných častíc pre dieselové motory, GPF má výhodu, že sa neupcháva: filter je čistený nepretržite a nie iba vtedy, keď je filter upchaný.

Tento výsledok sa dosiahol jednoduchou zmenou v motoroch, katalyzátore a systéme, ktorý riadi zmes vzduchu a plynu, ale predovšetkým sa zapracovalo na materiáloch: na rozdiel od keramického dieselového filtra vyrobeného z karbidu kremíka GPF prijíma kordierit, čo je minerál odolný na teplo, ktorý reaguje s jemnými práškami, spúšťa vnútorné čistenie filtra, priebežne a samostatne si ho reguluje.

Podľa presvedčivých vyhlásení výrobcov filtre pevných častíc DPF a FAP tiež sľubovali účinný systém samo regenerácie, ale realita býva často odlišná: väčšina vodičov nespĺňa parametre rýchlosti a najazdených kilometrov, ktoré sú potrebné na spustenie samo regenerácie. Preto je nútené vymeniť filter pevných častíc alebo sa spoliehať na náš servis čistenia pomocou zariadenia Flash Cleaner.

Uvidíme, čo sa stane s GPF, ale je potrebné mať na pamäti, že vždy, keď sa palivo spáli, produkuje popol a ten bude následne vždy odstránený.

Prvým vozidlom vybaveným GPF je Peugeot 308, ktorý využíva priame vstrekovanie benzínu ako všetky autá, pre ktoré sa vyžaduje GPF, podľa PSA bude schopné znížiť emisie častíc až na 75%.